Panasonic

Panasonic

28/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty Panasonic.
Nokia

Nokia

28/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty Nokia.
Lotte

Lotte

28/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty Lotte
Jaccs

Jaccs

28/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty Jaccst.
Prudential

Prudential

28/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty Prudential.
Sony

Sony

28/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty Sony
Hitachi

Hitachi

28/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty Hitachi
Petrolimex

Petrolimex

28/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty Petrolimex
Bệnh viện quân y 2

Bệnh viện quân y 2

28/11/2016 KH tiêu biểu
Bệnh viện quân y 2
Bảo Toàn

Bảo Toàn

28/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty Bảo Toàn