Thông số đồng phục

 

CHỌN SIZE THEO THÔNG SỐ NHỊ HỒ

 

THÔNG SỐ ÁO SƠ MI NỮ

 

Áo nữ

S

M

L

XL

2XL

Dái Áo

62

63

64

 

65

67

Vai

36

37

38

 

39

41

Dài Tay

18

19

20

 

20

21

Ngực

88

92

96

 

100

104

CỔ

35

36

37

 

38

39

 

THÔNG SỐ ÁO SOMI NAM

 

SIZE

S

M

L

XL

DÀI ÁO

72

73

74

75

RỘNG VAI

44

45

46

47

VÒNG NGỰC

102

106

110

114

DÀI TAY

23

24

25

26

 

Vòng cổ

38

39

40

41

 

THÔNG SỐ QUẦN TÂY NAM

 

SIZE

S

M

L

XL

DÀI QUẦN

96

97

99

100

LƯNG

78

80

82

84

MÔNG

95

98

101

104

 

THÔNG SỐ QUẦN TÂY NỮ

 

SIZE

S

M

L

XL

XXL

DÀI QUẦN

93

95

97

98

99

MÔNG

87

90

93

96

100

LƯNG

72

74

76

78

80

ỐNG

16

16

16,5

17

17,5

 

THÔNG SỐ VÁY

 

SIZE

S

M

L

XL

DÁI VÁY

43

45

47

49

MÔNG thành phẩm

86

88

90

92

LƯNG

70

72

74

76

LAI VÁY

76

78

80

82

 

THÔNG SỐ ÁO THUN NAM

 

SIZE

S

M

L

XL

DÀI ÁO

67

69

71

73

NGỰC

48

50

52

54

VAI

44

45

46

47

 

THÔNG SỐ ÁO THUN NỮ

 

SIZE

S

M

L

XL

DÀI ÁO

58

60

62

64

NGỰC

42

44

46

48

VAI

34

35

36

37