Sharp

Sharp

29/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty Sharp.
Sam sung

Sam sung

29/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty Sam sung.
BORAL

BORAL

28/11/2016 KH tiêu biểu
Hợp đồng Đồng phục áo thun Công ty BORAL
Đại học quốc gia

Đại học quốc gia

28/11/2016 KH tiêu biểu
Hợp đồng Đồng phục sinh viên Đại học quốc gia TPHCM
Norton

Norton

28/11/2016 KH tiêu biểu
Hợp đồng áo thun Công ty Norton
BV Pharma

BV Pharma

28/11/2016 KH tiêu biểu
Hợp đồng Đồng phục công sở Công ty Pharma
Sunsilk

Sunsilk

28/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty Sunsilk.
Suzuki

Suzuki

28/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty Suzuki.
Toyota

Toyota

28/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty Toyota.
Viettel

Viettel

28/11/2016 KH tiêu biểu
Đồng phục áo thun Công ty viến thông Viettel.